13η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, ώρα 18:30, στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου. Η συνεδρίαση ματαιώνεται σύμφωνα με το τελευταίο σχετικό έγγραφο, παρακάτω.