13η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 4-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 187 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 13η ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη Τηλ. 210-6210804- 210-6210805 FAX: 210-6210804 Email:rodopoli@otenet.gr Προς : Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κ.κ 1] Κόκκαλη Εμμανουήλ 2] Ξανθό Ιωάννη 3] Θεοδώρου Ευαγγελία 4] Πολύζου Δήμητρα Κοιν: 1. Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Πέππα Νικόλαο 2. Δημ. Σύμβουλο κ. Κανατσούλη Ιωάννη 3. Δημ. Σύμβουλο κ. Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία 4. Δημ. Σύμβουλο κ. Τσούκα Παναγιώτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 «Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής Κοινότητας » , καλεί τους κυρίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας ,στην συνεδρίαση που θα γίνει την 10 Νοεμβρίου 2011 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας 25ης Μαρτίου 29, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 1ο θέμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Διονύσου [ 2012-2014. Απόφαση Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας α. α. Ο Αντιπρόεδρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ