13η συνεδρίαση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015, ώρα 18:00.