13η Πρόσκληση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00,στην αίθουσα του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αγίου Στεφάνου, επί της οδού Πεντζερίδη 1 τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην πρόσκληση.
Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλώ να ενημερώσετε τον αναπληρωματικό σας.