14η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 11:00π.μ.