14η συνεδρίαση ΔΣ 2016
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016, ώρα 19:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.