14η συνεδρίαση ΟΕ 2015 (Κατεπείγουσα)
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Σάββατο 8 Αυγούστου 2015, ώρα 9:30.