15η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 11:00