15η συνεδρίαση ΔΣ 2016 (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου