15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017, ώρα 18:30, στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου