17η συνεδρίαση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.