17η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 01 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 11:00, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίoυ Στεφάνου.