18η (ειδική) συνεδρίαση ΔΣ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 17:30μ.μ.