18η συνδεδρίαση ΔΣ 2016(ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.