18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου  2018, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίoυ Στεφάνου.Κατεβάστε