1η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2018
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 23η Ιανουαρίου 2018, ώρα 18:30 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, 25ης Μαρτίου 29.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.