1η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017, ώρα 18:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.