1η συνεδρίαση ΟΕ 2019
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.