1η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2019
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη27 Μαρτίου 2019, ώρα 19:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, 25ης Μαρτίου 29.