1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίoυ Στεφάνου.

Οι εισηγήσεις όλων των συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σας είχαν αποσταλεί με την πρόσκληση της 1ης συνεδρίασης που ματαιώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών. Κατεβάστε