20η συνεδρίαση ΔΣ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014, ώρα 18:00.