20η συνεδρίαση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 30 Σπτεμβρίου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.