21η συνεδρίαση ΟΕ 2016(Ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας)
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 12:00μ.μ.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.