22η συνεδρίαση ΟΕ 2015 (Κατεπείγουσα)
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015, ώρα 10:00π.μ. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα