22η συνεδρίαση ΟΕ 2016
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016, ώρα 11:00π.μ.

Οι εισηγήσεις των θεμάτων έχουν αναρτηθεί με την πρόσκληση της 21ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η συνεδρίαση της οποίας ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τη σχετική πρόσκληση.