22η συνεδρίαση ΟΕ 2017
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου 01.