23η συνεδρίαση ΟΕ 2016
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016, ώρα 9:00μ.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.