25η πρόσκληση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου