25η συνεδρίαση ΟΕ 2019
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου.