26η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση ΟΕ 2018
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018, ώρα 14:00, Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου.