26η πρόσκληση ΔΣ 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 17:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου