26η συνεδρίαση ΔΣ 2016
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 20:00 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.