27η (Έκτακτη) Συνεδρίαση 2013
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 20:00μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.