27η συνεδρίαση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 20:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου