27η συνεδρίαση ΟΕ 2016
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 10:30π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Διονύσου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.