28η συνεδρίαση ΔΣ 2015 Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δ.Σ
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 15:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου