28η συνεδρίαση ΟΕ 2016
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 8:30π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Διονύσου.