29η συνεδρίαση ΟΕ 2018
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018, ώρα 14:00 μ.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου.