2η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2018
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, Γρηγ. Λαμπράκη 19.