2η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 25/01/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 1422 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 19 Τ.Κ.: 145 72 – ΔΡΟΣΙΑ Αρ. Συνεδρίασης 002/2011 Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 2 του Ν.3852/10, η οποία θα γίνει το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1Ο : Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα ορισμού μελών Δ.Σ. του «Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕOΔΩΡΟY και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ». Δροσιά 25-01-2011 Ο Πρόεδρος του Τοπ. Δημ. Συμβουλίου Δροσιάς Ιωαννίδης Χαράλαμπος Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης