2η συνεδρίαση ΔΚ Κρυονερίου 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568 Πληροφορίες: Αθηνά Τετράδη- Μαίρη Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683 FAX: 2108161684 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 21-3-2012 Αριθ. Πρωτ. 7227 ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου κ.κ. 1)Βερβέρη Νικόλαο 2)Χιώτη Δημήτριο 3)Χριστόπουλο Δημήτριο 4)Παπαντωνίου Αντώνιο 5) Τοπικούς Συλλόγους και Κοινωνικούς Φορείς Κρυονερίου ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Δήμαρχο Διονύσου 2.Δ/ντρια Διοικητικού κα Αλεξανδρή Ευαγγελία 3.Γραμματεία Δημ. Συμβουλίου Δήμου Διονύσου 4.Τοπικό Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κο Παπαβασιλείου Χρήστο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010,καλεί τους κυρίους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την 27η Μαρτίου 2012,ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.-«Κάρτα Δημότη» Απόφαση 2.-«Τελική έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Παππά Δημήτριο.» Απόφαση 3.-«Τελική έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κο Παππά Ευάγγελο.». Απόφαση 4.-«Τελική έγκριση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην κα Λινάρδου Ασπασία». Απόφαση 5.-«Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου.» Απόφαση 6.-«Εξέταση αιτήματος του κ.Ζούβελου Γεωργίου για παράταση χρήσης τριετούς τάφου.» Απόφαση 7.-« Εξέταση αιτήματος της κας Τσοδούλου Καλλιόπης για παράταση χρήσης τριετούς τάφου.» Απόφαση 8.-«Εξέταση αιτήματος του κ. Αδαμόπουλου Μιχαήλ για αγορά οστεοφυλακίου.» Απόφαση 9.-«Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Κεϊσογλου-Τόγια Ελένη.» Απόφαση 10.-«Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Δημοπούλου Γκόλφω.» Απόφαση 11.-«Χορήγηση δικαιώματος αγοράς τριετούς τάφου στην κα Γιαννακάκη Τζένη.» Απόφαση 12.-« Χορήγηση δικαιώματος αγοράς τριετούς τάφου στην κα Μπαγουρδή Αγγελική.» Απόφαση ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 2η/2012 13.-«Χορήγηση δικαιώματος νέας παροχής ύδρευσης στον κ. Μανωλάκενα Δημήτριο.» Απόφαση Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου Λινάρδος Δημ. Μιχαήλ