2η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 28-01-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 2η ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη Τηλ. 210-6210804- 210-6210805 FAX: 210-6210804 Email:rodopoli@otenet.gr Προς :Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κ.κ. 1] Κόκκαλη Εμμανουήλ 2] Ξανθό Ιωάννη 3] Θεοδώρου Ευαγγελία 4] Πολύζου Δήμητρα Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο Κ. Πέππα Νικόλαο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η -------------------------- Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ‘’ Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής Κοινότητας , καλεί τους κυρίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας ,στην συνεδρίαση που θα γίνει την 1 Φεβρουαρίου 2011 , ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας 25ης Μαρτίου 29, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 1. Περί συνέχισης λειτουργίας του Γυμνασίου Ροδόπολης. 2. Περί υποβολής πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση της πράξης : << Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου , Διονύσου, Κρυονερίου , Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου >>. Απόφαση Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ