2η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη Τηλ. 210-6210804- 210-6210805 FAX: 210-6210804 Email:rodopoli@otenet.gr Ροδόπολη 2-2-2012 Αριθ. Πρωτ.: 32 Συνεδρίαση 2η Προς : Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κ.κ. 1]Κόκκαλη Εμμανουήλ 2]Ξανθό Ιωάννη 3]Θεοδώρου Ευαγγελία 4]Πολύζου Δήμητρα Κοιν:Τοπικό Αντιδήμαρχο Κ. Πέππα Νικόλαο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η -------------------------- Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ‘’ Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής Κοινότητας , καλεί τους κυρίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας ,στην συνεδρίαση που θα γίνει την 9 Φεβρουαρίου 2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ. στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας 25ης Μαρτίου 29, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 1ο θέμα : Προτάσεις για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας. Απόφαση Ο Πρόεδρος του συμβουλίου Της δημοτικής κοινότητας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ