2η Συνέχιση της 5ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας ενημερώνουμε ότι η 5η/20-3-2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεκόπη τη Δευτέρα 26-3-2018, λόγω πέρας του ωραρίου, θα συνεχιστεί σήμερα Τρίτη 27-3-2018 και ώρα 18:30 με τη συζήτηση των υπολειπομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                            Ζώτου ΒασιλικήΚατεβάστε