30η συνεδρίαση ΟΕ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή  5 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 9:00