31η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση ΟΕ 2018
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13:00, Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου.