35η συνεδριάση (ειδική) ΔΣ 2012
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 17:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.