35η συνεδρίαση ΟΕ 2018
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης:Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:30 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου.