3η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τρίτη 28η Απριλίου 2015, ώρα 10:00 πμ. στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα