3η συνεδρίαση ΔΕ Ροδόπολης 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 25η Ιουνίου 2015, ώρα 20.00 μ.μ. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.